ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C, C+E

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
Věková hranice 21 let
Cena 13000 Kč


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C+E

Řidičský průkaz skupiny C+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (tj. kamion s přívěsem nebo návěsem).
Věková hranice 21 let
Cena 7000 Kč


Ceník platný od 1.9.2018

Základní výcvik

Skupina AM - 5 500 Kč
Skupina A1 - 5 500 Kč
Skupina A2 - 6 200 Kč
Skupina AM-A1 - 5 500 Kč
Skupina A1-A2 - 4 500 Kč
Skupina B - 8 900 Kč
Skupina T - 8 000 Kč
Skupina A2+B - 13 700 Kč
Skupina A1-A2+B - 12 000 Kč

Rozšíření ŘO

B/C - 14 000 Kč
C/D - 14 000 Kč
B/D - 19 500 Kč
B/T - 7 000 Kč
C/T - 7 000 Kč
C/C+E - 7 000 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A - 500 Kč
B - 750 Kč
C - 1 200 Kč
D - 1 500 Kč
E - 1 300 Kč
T - 1000 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+D
750 + 1200 + 1500 = 3450
Při kombinaci skupin se započítá jen vyšší částka (C/C+E pouze C+E)

Žajišťujeme i psychologické vyšetření pro žadatele o vrácení ŘO a pro zaměstnavatele.

Vrácení ŘO - cca 2 000 Kč

Pro zaměstnavatele - 1 800 Kč
pro skupiny možná sleva