ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C, C+E

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
Věková hranice 21 let


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C+E

Řidičský průkaz skupiny C+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (tj. kamion s přívěsem nebo návěsem).
Věková hranice 21 let


Ceník platný od 1.1.2020

Základní výcvik

Skupina AM - 8 500 Kč
Skupina A1 - 8 500 Kč
Skupina A2 - 8 500 Kč
Skupina AM-A1 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 - 5 000 Kč
Skupina A1-A2 (2 roky) - 4 500 Kč
Skupina B - 9 500 Kč
Skupina T - 10 000 Kč
Skupina A2+B - 16 000 Kč

Rozšíření ŘO

B/C - 14 000 Kč
C/D - 14 000 Kč
B/D - 19 800 Kč
B/T - 7 000 Kč
C/T - 7 000 Kč
C/C+E - 7 500 Kč

Kondiční jízda

A1,A2 - 1000 Kč
B - 550 Kč
C - 1000 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A1,A2,A - 1 500 Kč
B - 1 000 Kč
C - 1 500 Kč
D - 2 000 Kč
E - 2 000 Kč
T - 1 500 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+D
1000 + 1500 + 2000 = 4500
Při kombinaci skupin se započítá jen vyšší částka (C/C+E pouze C+E)

Žajišťujeme i psychologické vyšetření pro žadatele o vrácení ŘO a pro zaměstnavatele.

Vrácení ŘO - cca 2 000 Kč

Pro zaměstnavatele - 1 800 Kč
pro skupiny možná sleva