ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C, C+E

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
Věková hranice 21 let


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY C+E

Řidičský průkaz skupiny C+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (tj. kamion s přívěsem nebo návěsem).
Věková hranice 21 let


Ceník

Základní výcvik

Skupina AM - 14 500 Kč
Skupina A1 - 14 500 Kč
Skupina A2 - 14 500 Kč
Skupina A - 15 000 Kč
Skupina AM-A1 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 (2 roky) - 5 000 Kč
Skupina A2-A - 7 000 Kč
Skupina A2-A (2 roky) - 5 000 Kč

Skupina B - 19 000 Kč
Skupina B do 30-ti dnů - 26 000 Kč
Skupina A2+B - 30 000 Kč
Skupina A+B - 30 000 Kč


Rozšíření ŘO

B/C - 20 000 Kč
C/D - pozastaveno
B/D - pozastaveno
C/C+E - pozastaveno

Administrativní poplatek za převod z jiné autoškoly 500 Kč

Kondiční jízda při vrácení ŘO (60 min)

A1,A2 - 1500 Kč
B - 1000 Kč
C - 1500 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A1,A2,A - 2 500 Kč
B - 2 500 Kč
C - 2 500 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+A
2500 + 2500 + 2500 = 7500