Nabídka kurzů


Ceník platný od 1.4.2019

Základní výcvik

Skupina AM - 8 500 Kč
Skupina A1 - 8 500 Kč
Skupina A2 - 8 500 Kč
Skupina AM-A1 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 - 5 000 Kč
Skupina A1-A2 (2 roky) - 4 000 Kč
Skupina B - 8 900 Kč
Skupina T - 8 000 Kč
Skupina A2+B - 16 000 Kč

Rozšíření ŘO

B/C - 14 000 Kč
C/D - 14 000 Kč
B/D - 19 500 Kč
B/T - 7 000 Kč
C/T - 7 000 Kč
C/C+E - 7 000 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A1,A2 - 1 500 Kč
B - 800 Kč
C - 1 200 Kč
D - 1 500 Kč
E - 1 300 Kč
T - 1000 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+D
750 + 1200 + 1500 = 3450
Při kombinaci skupin se započítá jen vyšší částka (C/C+E pouze C+E)

Žajišťujeme i psychologické vyšetření pro žadatele o vrácení ŘO a pro zaměstnavatele.

Vrácení ŘO - cca 2 000 Kč

Pro zaměstnavatele - 1 800 Kč
pro skupiny možná sleva