ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D, D+E

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D

Řidičský průkaz skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.
Věková hranice 24 let


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D+E

Řidičský průkaz skupiny D+E opravňuje k řízení soupravy složené z motorového vozidla sk. D a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)
Věková hranice 24 let


Ceník

Základní výcvik

Skupina AM - 12 000 Kč
Skupina A1 - 12 000 Kč
Skupina A2 - 12 000 Kč
Skupina A - 12 000 Kč
Skupina AM-A1 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 - 5 000 Kč
Skupina A1-A2 (2 roky) - 4 000 Kč
Skupina A2-A - 5 000 Kč
Skupina A2-A (2 roky) - 4 000 Kč

Skupina B - 16 500 Kč
Skupina B do 30-ti dnů - 20 000 Kč
Skupina A2+B - 24 000 Kč
Skupina A+B - 24 000 Kč

Skupina T - 14 000 Kč

Rozšíření ŘO

B/C - 18 000 Kč
C/D - 18 000 Kč
B/D - 25 000 Kč
B/T - 12 000 Kč
C/C+E - 12 000 Kč

Administrativní poplatek za převod z jiné autoškoly 500 Kč

Kondiční jízda při vrácení ŘO

A1,A2 - 1500 Kč
B - 1000 Kč
C - 1500 Kč
C+E - 1500 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A1,A2,A - 2 500 Kč
B - 2 500 Kč
C - 2 500 Kč
D - 2 500 Kč
E - 2 500 Kč
T - 2 500 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+D
2500 + 2500 + 2500 = 7500