ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D, D+E

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D

Řidičský průkaz skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.
Věková hranice 24 let


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D+E

Řidičský průkaz skupiny D+E opravňuje k řízení soupravy složené z motorového vozidla sk. D a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)
Věková hranice 24 let


Ceník platný od 1.1.2020

Základní výcvik

Skupina AM - 8 500 Kč
Skupina A1 - 8 500 Kč
Skupina A2 - 8 500 Kč
Skupina AM-A1 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 - 5 000 Kč
Skupina A1-A2 (2 roky) - 4 500 Kč
Skupina B - 9 500 Kč
Skupina T - 10 000 Kč
Skupina A2+B - 16 000 Kč

Rozšíření ŘO

B/C - 14 000 Kč
C/D - 14 000 Kč
B/D - 19 800 Kč
B/T - 7 000 Kč
C/T - 7 000 Kč
C/C+E - 7 500 Kč

Kondiční jízda

A1,A2 - 1000 Kč
B - 550 Kč
C - 1000 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A1,A2,A - 1 500 Kč
B - 1 000 Kč
C - 1 500 Kč
D - 2 000 Kč
E - 2 000 Kč
T - 1 500 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+D
1000 + 1500 + 2000 = 4500
Při kombinaci skupin se započítá jen vyšší částka (C/C+E pouze C+E)

Žajišťujeme i psychologické vyšetření pro žadatele o vrácení ŘO a pro zaměstnavatele.

Vrácení ŘO - cca 2 000 Kč

Pro zaměstnavatele - 1 800 Kč
pro skupiny možná sleva