Školení řidičů a referentů

Školení řidičů - referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.
V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.


Školení řidičů na profesní osvědčení

Dle zákona č. 374/2007 Sb - Euronovela zákona č. 297/2011 Sb.
Cena 700 Kč


Ceník platný od 1.1.2020

Základní výcvik

Skupina AM - 8 500 Kč
Skupina A1 - 8 500 Kč
Skupina A2 - 8 500 Kč
Skupina AM-A1 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 - 5 000 Kč
Skupina A1-A2 (2 roky) - 4 500 Kč
Skupina B - 9 500 Kč
Skupina T - 10 000 Kč
Skupina A2+B - 16 000 Kč

Rozšíření ŘO

B/C - 14 000 Kč
C/D - 14 000 Kč
B/D - 19 800 Kč
B/T - 7 000 Kč
C/T - 7 000 Kč
C/C+E - 7 500 Kč

Kondiční jízda

A1,A2 - 1000 Kč
B - 550 Kč
C - 1000 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A1,A2,A - 1 500 Kč
B - 1 000 Kč
C - 1 500 Kč
D - 2 000 Kč
E - 2 000 Kč
T - 1 500 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+D
1000 + 1500 + 2000 = 4500
Při kombinaci skupin se započítá jen vyšší částka (C/C+E pouze C+E)

Žajišťujeme i psychologické vyšetření pro žadatele o vrácení ŘO a pro zaměstnavatele.

Vrácení ŘO - cca 2 000 Kč

Pro zaměstnavatele - 1 800 Kč
pro skupiny možná sleva