Školení řidičů a referentů

Školení řidičů - referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.
V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.


Školení řidičů - referentů

Cena 250 Kč

Školení řidičů na profesní osvědčení

Dle zákona č. 374/2007 Sb - Euronovela zákona č. 297/2011 Sb.
Cena 850 Kč

Vstupní školení 140 hodin
Cena 20 000 Kč


Ceník

Základní výcvik

Skupina AM - 14 500 Kč
Skupina A1 - 14 500 Kč
Skupina A2 - 14 500 Kč
Skupina A - 15 000 Kč
Skupina AM-A1 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 - 7 000 Kč
Skupina A1-A2 (2 roky) - 5 000 Kč
Skupina A2-A - 7 000 Kč
Skupina A2-A (2 roky) - 5 000 Kč

Skupina B - 19 000 Kč
Skupina B do 30-ti dnů - 26 000 Kč
Skupina A2+B - 30 000 Kč
Skupina A+B - 30 000 Kč


Rozšíření ŘO

B/C - 20 000 Kč
C/D - pozastaveno
B/D - pozastaveno

C/C+E - 12 000 Kč

Administrativní poplatek za převod z jiné autoškoly 500 Kč

Kondiční jízda při vrácení ŘO (60 min)

A1,A2 - 1500 Kč
B - 1000 Kč
C - 1500 Kč
C+E - 1500 Kč

Žádost o vrácení ŘO

A1,A2,A - 2 500 Kč
B - 2 500 Kč
C - 2 500 Kč
E - 2 500 Kč

Pokud se žádá o více skupin ŘO, poplatky za jednotlivé skupiny se sčítají.
Př.: B+C+E
2500 + 2500 + 2500 = 7500